Η επιλογή των ομάδων που θα συμμετάσχουν στο Πρωτάθλημα θα γίνει ως εξής:

  • Βάσει σειράς προτεραιοτητας

The selection of the teams that will participate in the League will be as follows:

  • Based on the order of waiting list

*New Season starts on September