Η επιλογή των ομάδων που θα συμμετάσχουν στην season 3 θα γίνει ως εξής:

 

  • Βάσει σειράς προτεραιοτητας
  • Βάσει συνέπειας που επέδειξαν σε προηγούμενες διοργανώσεις

The selection of the teams that will participate in season 3 will be as follows:

 

  • Based on the order of waiting list
  • Based on the behavior of the teams in previous tournaments

*Season 3 starts on September